Ransdaal leeft!

Ransdaal is een actief dorp met bloeiende verenigingen en fijne mensen. Samen hebben we hier in Ransdaal heel wat voor elkaar gekregen: de kerk, de school, ’t Wouves, het vernieuwde Dorpsplein.
En we hebben dankzij de samenwerking tussen verenigingen en inwoners ook mooie tradities zoals de processie, Ranzel Oape en het Weiefies!

Zoek je nieuws over Ransdaal Voor Elkaar, onze coöperatie? Kijk dan snel hier.

Toekomst!
Om Ransdaal ook in de toekomst zo ‘rijk’ en levendig te houden, zullen we ons als inwoners moeten blijven inzetten. Anders verdwijnen er belangrijke voorzieningen die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Ransdaal en dus ook aan de waarde en de verkoopbaarheid van woningen.

 

 

 

Samen sterk in een coöperatie
Een groep inwoners heeft het initiatief heeft genomen om de levendigheid van Ransdaal te ondersteunen en te werken aan het voorzieningenniveau.
Om samen sterk te staan is een coöperatie opgericht: Ransdaal Voor Elkaar. Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te doen.