De coöperatie

Waarom een coöperatie?

 • Ransdaal moet zich inspannen voor het behoud van zijn voorzieningen: de winkel, het wonen, de school, de omgeving. De overheid laat het initiatief steeds meer bij de inwoners.
 • Als we een beroep willen doen op fondsen en stichtingen, is er een rechtspersoon nodig.
 • Bij een coöperatie kunnen alle leden (dus iedereen in Ransdaal) betrokken worden.
 • Een coöperatie is een gemakkelijk aanspreekpunt; als dorp laat je zien dat je samenwerkt.
 • Binnen een coöperatie kunnen verschillende projecten worden opgepakt.

Hoe is de coöperatie georganiseerd?

Ransdaal Voor Elkaar heeft een ledenraad die elk jaar vaststelt welke projecten we gaan oppakken. In de ledenraad zitten nu nog de mensen die gestart zijn met de coöperatie. Ook nieuwe leden zijn welkom. Het bestuur bereidt de voorstellen en de begroting voor. Het bestuur (Bertille Soogelee en Karin Dormans) is nog te klein; nieuwe bestuursleden zijn daarom welkom.
Verder kan iedereen in Ransdaal en omgeving lid worden van de coöperatie.

De ledenraad komt elke maand in ’t Wouves bij elkaar om de lopende projecten te bespreken. Iedereen is welkom om de ledenraad bij te wonen. Dit zijn de vergaderingen in 2017:

dinsdag 20 juni 20.30 uur
maandag 17 juli 20.00 uur
dinsdag 22 augustus 20.30 uur
maandag 18 september 20.00 uur
dinsdag 17 oktober 20.30 uur
maandag 20 november 20.00 uur
dinsdag 19 december 20.30 uur
Op dit moment bestaat de ledenraad uit:
 • Chantal Arnoldussen
 • Miem Houben
 • Marie-José Kamps
 • Edwin Kurvers
 • Dominic Neven
 • Zef Soogelee
 • Gaby Vanhommerig

Ons logo

De Ransdalerstraat is de ruggengraat van ons dorp. Dat is de lange blauwe lijn, het touw van de vlieger, de hoofdader. De projecten en initiatieven in Ransdaal liggen als gekleurde stippen langs de straat. Iedereen is wel ergens bij betrokken en daardoor ontstaan de groene verbindingen, die maken dat we de toekomst speels en positief tegemoet kunnen gaan!

 

 

 

 

 

 

Ransdaal Voor Elkaar heeft u nodig!

Iedereen in Ransdaal kan lid worden van de coöperatie. Op die manier kun je meewerken aan en meepraten over de toekomst van ons dorp. Ransdaal Voor Elkaar spant zich in om met, voor en door de leden zaken voor elkaar te krijgen. Nu is dat D’r Nuuje Winkel, maar we ondersteunen ook de klankbordgroep van de Ransdalerstraat en de schoolgroep.
Het lidmaatschap van de Ransdaal Voor Elkaar kost per adres 25 euro. Meer ondersteuning is welkom!

Met het geld van het lidmaatschap betalen we de kosten voor de coöperatie: bankkosten, drukwerkkosten, huur vergaderruimte, activiteiten.
Het geld voor projecten willen we op een andere manier bij elkaar krijgen. Bijvoorbeeld door een beroep te doen op fondsen, sponsors, de overheid, enzovoort.

U kunt lid worden door minimaal 25 euro te storten op NL77 RABO03 1804 5664
Vermeld duidelijk uw naam en adres!

 

En dit is onze Flyer-RansdaalVoorelkaar

leestip: artikel Sjpeegel juli 2017