Nieuws

Bericht 03/06/2018

Krijgt het voetbalterrein een nieuwe bestemming? De projectgroep herbestemming Voetbalwei Ranzel nodigt u uit om hierover mee te praten.

Wanneer? Woensdag 13 juni. Waar? In de voetbalkantine.  Bekijk hier de uitnodiging

 

Bericht 09/05/2018

IBA

We hebben een project ingediend bij IBA: we willen gesprekken gaan voeren met dorpsgenoten hoe we ons voorstellen hier te wonen over 10 jaar;

hoe we de typische boerderijen levendig houden en misschien met nieuwe functies willen verrijken.

Aan ons project kunt u uw sympathie geven door een hartje te geven aan Ransdaal Voor Elkaar. Klik hier,

 

Luister naar onze voorzitter IBA voor Ransdaal

 

Bericht 03/03/2018

Lees hier het concept verslag van de eerste ledenvergadering

En bekijk de 8 punten voor Ransdaal die onze leden naar voren brachten.

 

Bericht 01/03/2018

Uitnodiging voor alle inwoners van Ransdaal: maak kennis met de kandidaat raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Weet op wie je kunt stemmen!

7 maart 20.00 uur, café Spierings

Bekijk hier de uitnodiging

 

Bericht 27/02/2018

Eerste Ledenvergadering coöperatie druk bezocht!

Behalve de goedkeuring van het (financieel) jaarverslag door de leden werd er ook besproken welke thema’s komend jaar op de agenda van Ransdaal zouden mogen komen. Het bestuur overlegt hierover met de kernleden.

 

Bericht 04/02/2018

Uitnodiging voor de jaarvergadering aan alle leden van de coöperatie en belangstellenden.

Bekijk de uitnodiging: ALV 18 Ransdaal voor elkaar

Dit zijn de stukken voor de jaarvergadering:

jaarverslag 2017 Ransdaal Voor Elkaar coöperatie UA

financieel jaarverslag Ransdaal Voor Elkaar 2017

 

Bericht 12/01/2018

Vrijwilligers gezocht die gastvrouw/gastheer willen zijn in de Hoeskamer van Wijksteunpunt Ransdaal. Bekijk hier de informatie en meld u aan!

 

Bericht 29/11/2017

Op 20 november was er een bijeenkomst van de coöperatie. Lees hier het verslag

Bericht 19/09/2017
Afgelopen maandag was er weer een informatie-avond over de nieuwe winkel. Benieuwd wat er is verteld? Bekijk hier de presentatie.

De belangrijkste conclusie: het is belangrijk dat we blijven werken aan een winkel voor Ransdaal. Nolan Grooten is nog steeds van plan dat samen met de coöperatie voor elkaar te krijgen.
Nu de voormalige locatie van Pieters levensmiddelen niet meer beschikbaar is, is een alternatieve locatie de hoogste prioriteit. Tips en aanbiedingen zijn welkom! Laat het weten aan Nolan Grooten of via de coöperatie!

Bericht 25 /8/2017
De afgelopen ledenraad bracht geen goed nieuws.
Lees hier het Verslag ledenraad 22:08:2017 .

Bericht 26/7/2017
Al ruim 35 Ransdalers hebben zich ingeschreven als lid van de coöperatie. Nog geen lid? Kijk hier wat u kunt doen!

Bericht 26/7/2017
Tijdens de ledenraad van 17 juli is de laatste stand van zaken van alle projecten besproken. Positief nieuws over de winkel!
Ook hebben zich al veel leden gemeld voorde Coöperatie Ransdaal Voor Elkaar.
Lees hier het verslag ledenraad 17 juli 2017

Snel op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond alle projecten? Lees dan het verslag ledenraad 15 mei 2017