Ransdalerstraat – reconstructie

De gemeente Ransdaal gaat in 2017-2018 de Ransdalerstraat reconstrueren. Daar merken we elke dag wel iets van!

Klankbordgroep
Tijdens de eerste informatie-avond werden inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep. Dat hebben diverse bewoners van de Ransdalerstraat gedaan.  Hun inbreng was belangrijk. Ze wilden dat een reconstructie een meerwaarde moest hebben. de vraag werd dan ook:

hoe kunnen we de straat die het lint door Ransdaal vormt, zo inrichten dat we elkaar echt kunnen ontmoeten en een praatje kunnen maken?

    

Thema’s
Veiligheid, uitstraling en ontmoeting werden belangrijke thema’s. Dat leidde tot het idee om op enkele plaatsen waar daar ruimte voor is, pleintjes in te richten.
Inmiddels is duidelijk dat er bij de school en op de hoek Akerweg-Ransdalerstraat pleintjes komen waar mensen even kunnen zitten op een prettige plek. Ook over een pleintje bij de kerk en bij de winkel bestaan al ideeën. Vanuit de coöperatie wordt het project Ransdalerstraat ondersteund.