Wonen

  • In ‘ons’ project Wonen gaan we in eerste instantie bekijken hoe de stand van zaken is wat betreft de woonbehoefte in Ransdaal. Willen jonge en oude mensen in Ransdaal blijven wonen? Hoe zien zij hun wooncarrière? Welke woonwensen hebben zij? Waar ontstaat de komende jaren woonruimte? Is het mogelijk om woonruimte te creëren nu er in de Parkstad-gemeenten niet meer gebouwd mag worden (behalve als er ook iets gesloopt wordt)?
  • Allemaal vragen waar antwoorden op gevonden moeten worden. De coöperatie heeft de samenwerking gezocht met organisaties die ons kunnen helpen: de gemeente, Woningstichting Voerendaal en IBA Parkstad.
  • IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung) is een initiatief om een impuls te geven aan Parkstad door projecten in de gebouwde omgeving. IBA Parkstad loopt tot 2020. Ransdaal is dit jaar toegevoegd aan de lijst van projecten.
  • Dit project is nu in voorbereiding en zal in 2018 waarschijnlijk starten.